Verliezen door softwarepiraterij grootst in Europa

BRUSSEL (tijd) - De software-industrie verloor vorig jaar in Europa 4,9 miljard dollar door softwarepiraterij. Daarmee vertegenwoordigt het oude kontinent 38% van het wereldwijde verlies uit illegale kopieën dat op meer dan 12,8 miljard dollar geraamd wordt. Ons land zit ergens in het midden van de groep, maar door een gebrekkige wetgeving die nog steeds niet aangepast is aan de EG Software Richtlijn, zijn nog steeds meer dan twee derde van alle gebruikte softwareprogramma's illegaal. De BSA, de vereniging van belangrijkste softwareleveranciers die ook in ons land strijdt tegen de piraterij, heeft dan ook haar campagne opgevoerd en een aantal gerechtelijke akties ingeleid tegen een twintigtal softwarepiraten in België. Eind april maakte de BSA, de Business Software Alliance, haar 'jaarcijfers' al bekend. Europa bleek de koploper onder de softwarepiraten, met een paar Oostbloklanden maar ook Ierland en Spanje als absolute uitschieters. Opmerkelijk is dat een jaar geleden Italië en Spanje nog op gelijke voet stonden met 86% van alle programma's gepirateerd, maar vorig jaar daalde het cijfer in Italië tot 50%, terwijl het in Spanje naar 88% klom. De reden is niet ver te zoeken: de Italiaanse regering paste de richtlijnen van de EG inzake softwarepiraterij toe, en Spanje niet. In heel wat landen voerde de overheid ook razzia's uit die nu eens stapels illegale floppy disks opleverden, dan weer verdachte kopieën van bekende softwarepakketten op diverse computers van grote firma's aan het licht brachten.