Advertentie
Advertentie

Verlipack was in 1996 al virtueel failliet

(tijd) - 'Verlipack maakt ontegensprekelijk een moeilijke periode door. We hebben een businessplan opgesteld om die situatie op zeer korte termijn positief om te buigen. Van een rampscenario of een faillissement is geen sprake'. Met die woorden probeerde financieel en administratief directeur Jacky Watteyne op 4 november nog te ontkennen dat het einde van de holglasgroep Verlipack een kwestie was van dagen of weken. Dat aan de geruststellende uitspraken van amper twee maand geleden weinig geloof moest gehecht worden, is gisteren heel duidelijk geworden. Dat Verlipack het zeer hard te verduren had, was al jaren een publiek geheim. Het personeel merkte ook wel dat met uitzondering van wat oplapinvesteringen het industriële apparaat van de holglasgroep in jaren niet meer grondig was vernieuwd en dat de problemen zich almaar verder zouden opstapelen. Zo geschiedde. Bij Verlipack stapelden de onverkochte voorraden aan glas van mindere of zelfs slechte kwaliteit, zich op tot bijna één miljard frank. Saneringen gingen gepaard met het vertrek van de best geschoolde krachten. Vakbonden klaagden steen en been over wat zij een slecht management noemden. Even laaide de hoop op toen in 1996 de Duitse groep Heye Glas als operationele partner werd binnengehaald, maar die hoop bleek ijdel.