Advertentie
Advertentie

Vermeldingen in het participatieplan

1. de anciënniteitvoorwaarden en de wijze van berekening 2. de vrijwillige of verplichte toetreding van de werknemers3. de keuze van de toekenningswijzen in speciën, aandelen of deelbewijzen (verplicht)4. de blokkeringsperiode van de aandelen (verplicht)5. de objectieve criteria tot bepaling van de individuele uitkering (bijvoorbeeld loon, leeftijd, functie, aard van de arbeidsovereenkomst, enzovoort)6. de berekeningswijze en drempels van de participaties (verplicht)7. de oprichting van een intermediaire bijzonder coöperatieve participatievennootschap8. de berekeningswijze pro rata temporis bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (verplicht)9. de duur en beëindiging van het participatieplan (verplicht)10. de persoon die de beheerskosten draagt door de open bewaargeving van de aandelen (verplicht)11. de vermelding dat bij invoering van het plan de tewerkstelling niet verminderd wordt (verplicht)