Vermindering van onroerende voorheffing

(van een medewerker)