Advertentie
Advertentie

Vermogen beleggingsfondsen stijgt in 1996 tot 2.253 miljard frank

(tijd) - De Belgische markt voor beleggingsfondsen (instellingen voor collectieve belegging of ICB's) is in het vierde kwartaal van 1996 verder gegroeid. Het beheerde vermogen op het einde van het jaar bedroeg 2.253,4 miljard frank. Dat is 3,7 procent of 80,4 miljard frank meer dan eind september 1996. Over gans het jaar bedraagt de groei 15,7 procent. Vooral de ICB's die investeren in niet-vastrentende activa, noteerden een stevige vermogensaangroei.Die ICB's groeperen de beleggingsfondsen die investeren in vastgoed, de pensioenspaarfondsen, de gemengde fondsen, de klassieke aandelenfondsen en de zogenaamde gegarandeerde indexfondsen. Deze fondsen krijgen voortaan de naam 'Index-ICB's met kapitaalbescherming' van de Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging (BVIVB) mee.