Vermogen beleggingsfondsen stijgt met 144 miljard frank

(tijd) - Het vermogen van de instellingen voor collectieve belegging (ICB's of beleggingsfondsen) die op de Belgische markt verkocht worden, groeide in het eerste kwartaal met 144,1 miljard frank aan tot 2.397,5 miljard frank. Nieuwe investeringen telden voor 81,2 miljard frank. Voor de groei tekenden hoofdzakelijk beleggingsfondsen die investeren in niet-vastrentende activa. Die fondsen trekken hun aandeel op tot 41,1 procent. Beleggingsfondsen blijven bijzonder populair bij het Belgische beleggerspubliek. De vermogensgroei van 6,4 procent die de Belgische en buitenlandse fondsen actief op de Belgische markt in de eerste drie maanden van het jaar optekenden, brengt de kaap van 2.500 miljard frank in het gezichtsveld. Ter vergelijking: eind 1991 totaliseerden de ICB's een vermogen van 965 miljard frank.