VermogensbankVan Lanschot boekt10 procent hogere winst

(tijd) - De Nederlandse vermogensbank F. van Lanschot Bankiers realiseerde tijdens het eerste halfjaar een bedrijfswinst van 51,2 miljoen euro, een stijging met 10,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De winstgroei is volledig te danken aan het renteresultaat, dat 16,2 procent steeg tot 110 miljoen euro. Van Lanschot profiteerde van een hogere rentemarge en een groei in de kredietverlening.De commissie-inkomsten gingen als gevolg van het slechte beursklimaat 12,8 procent lager tot 71,9 miljoen euro. De bedrijfskosten bleven dankzij een strikte kostenbeheersing nagenoeg stabiel.De toevertrouwde middelen daalden met 1,2 procent of 91 miljoen euro, waarvan 78 miljoen euro spaargelden. Het beheerd vermogen kromp als gevolg van de sterk gedaalde beurskoersen met bijna 8 procent tot 14,1 miljard euro.De vermogensbank verwacht dat bij afwezigheid van onvoorziene omstandigheden de bedrijfswinst dit jaar met minstens 12 procent zal stijgen.De Belgische tak van Van Lanschot sloot het eerste semester af met een klein verlies, aldus Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van de Belgische afdeling. De voorbije twee jaren boekte Van Lanschot België winst. Depickere wijt het verlies aan de beperkte kredietverlening in ons land. In Nederland compenseerde deze activiteit de dalende commissie-inkomsten. Onze inkomsten bestaan bijna uitsluitend uit bewaar- en beheerlonen, en deze gingen in het slechte beursklimaat achteruit.Zowel de toevertrouwde middelen als het beheerd vermogen nam in België toe, respectievelijk met 8 procent en 1 procent. Het aantal klanten groeide met 5 procent tot 2.460, in lijn met onze doelstellingen, aldus Depickere. Eind juni waren er ongeveer evenveel Belgische als Nederbelgische klanten, begin dit jaar was de verhouding nog 40-60. KvH