Vermogensbeheerders slokken elkaar in snel tempo op

(tijd) - Met de toenemende globalisering van de internationale financiële markten komt voor beleggers een steeds rijker beleggingsaanbod binnen handbereik. Om dat aanbod te waarborgen zijn evenwel meer personele, technische en financiële middelen noodzakelijk. Vandaar dat meer en meer vermogensbeheerders op overnamepad trekken. De bedragen die daarbij opgehoest worden, zijn niet min. De tien grootste overnametransacties dit jaar hebben een tegenwaarde van 212 miljard frank.Fusies, herstructureringen en overnames zijn niet meer weg te denken uit het wereldje van vermogensbeheer. De toenemende concurrentie dwingt tot een almaar betere dienstverlening en een gevarieerder beleggingsaanbod, die beleggingsgroepen vaak onmogelijk nog op eigen houtje kunnen aanbieden. Op zoek gaan naar een complementaire partner of zich steviger vastbijten in een beleggingsvennootschap zijn oplossingen.