Vermogensbelasting heeft enkel zin in Europees verband

(tijd) - De grote vrijheid van kapitaalverkeer binnen de Europese Gemeenschap en het grotere aandeel van roerend goed ten nadele van vastgoed maakt het heffen van vermogensbelastingen bijzonder moeilijk. Dat kan enkel nog in Europees verband gebeuren, maar merkwaardig genoeg is de vermogensbelasting de enige belastingvorm die in de afgelopen decennia is ontsnapt aan de hervormings- en harmonizeringsijver van de EG.