Vernieuwd bestuur bij Delcredere en NIM

(tijd) - De ministerraad heeft vrijdag de namen ingevuld van het nieuwe bestuur van de Delcrederedienst die sedert de programmawet van vorig jaar aan de nieuwe staatsstruktuur werd aangepast. Voorzitter van de raad van beheer wordt Jean-Pierre Pauwels, voormalig (tot 1981) kabinetchef van vice-premier Willy Claes en sedert augustus 1981 direkteur van de Nationale Bank. Ook het bestuur van de Nationale Investeringsmaatschappij wordt vernieuwd.