Verpakkingsindustrie dreigt met opzegging regionale akkoorden

(tijd) - In een brief aan de eerste minister en alle bij het milieubeleid betrokken ministers (nationale en regionale) dreigt de verpakkingsindustrie ermee de akkoorden met de gewesten voor de beperking en recyclage van verpakkingen op te zeggen indien de plannen voor de invoering van eco-taksen op verpakkingen worden doorgevoerd.