Advertentie
Advertentie

Verplicht gemengd onderwijs uitgesteld?

(belga) - Vlaams minister van onderwijs Luc Van den Bossche sluit niet uit dat de invoering van het gemengd onderwijs wordt verschoven naar 1 september 1995. De vraag tot uitstel gaat uit van de Vlaamse onderwijsraad. Normaal moest het derde jaar van het middelbaar onderwijs worden gemengd vanaf volgend schooljaar. Deze verplichting komt er in uitvoering van een Europese richtlijn op de beroepsopleidingen. De Vlaamse regering gaat eerst de onderwijswereld raadplegen over een eventueel uitstel. Vervolgens moet de Raad van State zich buigen over het ontwerpdekreet dat de invoering regelt van het gemengd onderwijs. In de marge zei Van den Bossche dat het vasthouden aan niet-gemengd onderwijs een achterhoedegevecht is.