Verrassende MBO bij BP maakt goede kans

ANTWERPEN-ZWIJNDRECHT (tijd) - Management buy-out's in België zijn eerder ongewoon. De enkele tientallen MBO's die volgden na de operatie van John Cordier met Telindus in 1981, betroffen meestal kleinere, vaak familiale ondernemingen. In de Antwerpse (petro)chemie is de MBO bij BP Chemicals in elk geval een primeur die met veel aandacht zal worden gevolgd.In een tijd dat iedereen de mond vol heeft over schaalvergroting en globalizatie, lijkt een MBO van een vestiging van een grote multinational weinig meer dan een wanhoopsdaad. De fabrieksdirektie heeft moeten vaststellen dat 'Londen' de vestiging in Zwijndrecht niet langer beschouwt als een prioriteit om nog zwaar in te investeren. Indien men er echter iets wil van maken, moet het nu gebeuren: na de de brand in 1987 werd er flink geïnvesteerd en gemodernizeerd. De onderneming is pas flink geherstruktureerd (er zijn slechts een twintigtal werknemers meer boven de 50 jaar). Nu het zwaarste van de recessie is doorgemaakt, zijn er opnieuw groeiperspektieven.