'Verrassingsaanvallen zetten geen zoden aan de dijk'

(tijd) - De afwikkeling van de sluiting van Renault Vilvoorde heeft volgens Chris Dewulf het bewijs geleverd dat 'verrassingsaanvallen' geen zoden aan de dijk zetten. 'De aanpak van Renault is dus zeker niet voor herhaling vatbaar', zegt de president-directeur van Nedcar. 'Dat neemt niet weg dat de sluiting achteraf bekeken zo goed als onvermijdelijk was. Vilvoorde was een behoorlijk efficiënt bedrijf maar de ligging zat tegen binnen de Renault-groep. Uitbreidingsmogelijkheden had je daar niet.'Dewulf wijst erop dat de Volvo-fabrieken in Gent nog wel terreinen kunnen aanspreken om zonodig uit te breiden. Zelf treedt hij liever niet in details over zijn vorige bedrijf, Volvo Cars Europe Industry, maar het is geen geheim dat de Gentse autofabriek nog altijd vragende partij is voor een eigen perserij, een installatie die trouwens tegelijkertijd zou kunnen dienstdoen voor de vrachtwagenfabriek Volvo Europa Truck. Bij Nedcar zit Dewulf met het probleem dat de vlakbij gelegen autosnelweg A2 geregeld dichtslibt en dat er geen zeehaven in de nabije omgeving ligt.