Verruiming hielp VLD-schade beperken

(tijd) - De VLD mag dan niet de verwachte doorbraak hebben gekend, toch heeft de verruiming een positieve invloed gehad voor de partij. De verruimers hebben de VLD met name in Limburg en West-Vlaanderen aan bijkomende stemmen geholpen. Opvallend is overigens dat de kiezer geen echte winnaar hebben opgeleverd, met uitzondering van de bejaardenpartij WOW. Alle andere partijen hebben wel iets om blij of misnoegd over te zijn.Voor de VLD kwamen de resultaten hard aan. Niet alleen blijft de CVP de grootste partij, zelf komt de VLD niet boven de grens van 20 procent. Met 18,4 procent haalt de nieuwe partij een kleine procent minder dan de oude PVV bij de parlementsverkiezingen van 1991. In vergelijking met vijf jaar geleden gaat de VLD ruim één procent vooruit, maar ze blijft toch ruimschoots10 procent beneden wat de opiniepeilingen vooropstelden.