Verschil arbeiders - bedienden grondwettelijk?

(tijd) - Het Arbitragehof moet binnenkort oordelen of het verschillend statuut van arbeiders en bedienden al dan niet in overeenstemming is met de grondwet, en meer bepaald met artikel 6 dat bepaald dat alle Belgen gelijk zijn. Een arbeidsrechter uit Antwerpen legde het Hof die (prejudiciële) vraag voor naar aanleiding van een konflikt bij het bedrijf Van Hool. Bij rechtsgeleerden heerst nogal wat onenigheid of het onderscheid inderdaad mag gemaakt worden of niet. Het Arbitragehof zou echter ook kunnen stellen dat bepaalde gevolgen van het onderscheid niet mogen en andere wel. In ieder geval lijkt een snelle gelijkschakeling van de twee statuten vrijwel uitgesloten: alle arbeiders net zoals bedienden behandelen, zou de ondernemingen (te)veel geld kosten.