Advertentie
Advertentie

'Verschil Belgische en Duitse lange rente zal stabilizeren'

(tijd) - Het verschil tussen de Belgische en Duitse lange-termijnrente zal waarschijnlijk stabilizeren beneden de 100 basispunten. Dit schrijft de vereniging van de Belgische primary dealers in haar nieuwe Belgian financial newsletter. De Nationale Bank deelt via deze nieuwe publikatie mee dat het overschot op de lopende rekening tijdens de eerste acht maanden met 14 miljard frank is gestegen tot 251 miljard.Het verschil tussen de Belgische en Duitse lange rente daalde in september beneden de 100 basispunten. Handelaars zegden toen dat de flinke daling van het renteverschil ietwat kunstmatig was - ze verwezen naar de belangrijke aankopen van lineaire obligaties (OLO's) door de Generale bank - en vreesden dat dit niet houdbaar was.