Verschillen tussen België en Nederland groter dan gedacht

Empirisch onderzoek toont volgens Geert Hofstede aan dat Vlamingen en Walen allebei nauwer aanleunen bij Frankrijk dan bij Nederland. Vlamingen zouden volgens Hofstede meer vrouwelijk zijn en meer de nadruk leggen op savoir vivre, allebei typisch Frans. Culturele eigenschappen hebben een grote invloed op de manier van zakendoen. En dat geldt dus ook bij Nederlanders en Belgen. De Nederlandse Kamer voor Koophandel (NKVK) organiseert op 3 oktober in Brussel een praktijkgerichte studiedag voor Nederlandse ondernemers die willen leren waarin hun zuiderburen van henzelf verschillen. En ook: wat daarvan de gevolgen zijn bij zaken. De NKVK wil Nederlanders leren valkuilen te omzeilen en vooroordelen te ontkrachten. Nederlanders en Belgen beseffen dat culturele verschillen hun impact op het zakenleven hebben, én dat zulke verschillen niet alleen tussen zeg maar Amerikanen en Chinezen bestaan. Ook Nederlanders en Belgen verschillen van elkaar. Willen ze effectief en efficiënt zakendoen, dan is het zinvol elkaars verschillen te begrijpen en aanvaarden. De meeste Nederlanders die zakendoen in België zijn zich daar van bewust, want vorig jaar was een dergelijke cursus een schot in de roos. Een opvallende vaststelling toen was dat 85 procent van de deelnemers al verschillende jaren actief was op de Belgische markt. Philip Charls, de directeur van de NKVK in Brussel: Hun unanieme oordeel was: een perfecte dag die ons een beter inzicht heeft gegeven in de dos en donts van het zakendoen in België. Dat was een stimulans voor ons om zon opleiding opnieuw aan te bieden. ADZwww.nkvk.be