Advertentie
Advertentie

Versoepeling informatieplicht buitenlandse bedrijven op til

(tijd/reuter) - De Kommissie voor het Bank- en Financiewezen (KBF) heeft aan minister van financiën Philippe Maystadt een voorstel overgemaakt dat gericht is op de versoepeling van de informatieverplichtingen die nu gelden voor buitenlandse emittenten van aandelen of obligaties die in België op een beurs worden genoteerd. Uiteindelijk zal de regering hier een beslissing over moeten nemen.