Advertentie
Advertentie

Versoepeling moratorium op BPA's is een feit

(tijd) - De gemeenten kunnen opnieuw Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) goedkeuren die afwijken van het gewestplan. Hiervoor moeten zij dan wel rekening houden met een aantal voorwaarden en een gunstig advies krijgen van de administratie van Ruimtelijke Ordening.