Versoepeling naturalizatieprocedure

(tijd) - Justitieminister Melchior Wathelet (PSC) zal voorstellen uitwerken om de procedure te versnellen voor de toekenning van de Belgische nationaliteit. Daarvoor zal onder meer het begrip integratie worden aangepast dat aan de grondslag ligt van de gebruikte vragenlijst. Vooral in het gerechtelijke arrondissement Brussel sleept een erkenningsprocedure lang aan.