Verstandig investeren beveiligt jobs bij Opel Belgium

ANTWERPEN (tijd) - De Antwerpse autofabriek Opel Belgium telde rond 1976 nog 12.400 werknemers die jaarlijks 250.000 wagens bouwden. Nu werken in het bedrijf 7.200 mensen die op een jaar tijd 395.000 auto's kunnen afleveren. 'Onze loonkosten behoren tot de hoogste in Europa maar General Motors behoudt desondanks het geloof in zijn Antwerpse vestiging', zegt gedelegeerd bestuurder Leo Valvekens. 'De recente investeringen, samen goed voor pakweg 17 miljard frank, illustreren dat vertrouwen perfect.'Leo Valvekens onderhield gisteren de leden van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) over het thema 'Vlaamse tewerkstelling'. Het publiek bleef wel enigszins op zijn honger.