Advertentie
Advertentie

Verstedelijking in Vlaanderen moet halt toegeroepen worden

In Oostduinkerke kwamen 45 deskundigen uit de 21 lidstaten van de Raad van Europa vorige week in een driedaags seminarie bijeen om te kongresseren over "geen platteland op overschot". Het platteland komt onder steeds grotere druk van de stedelijke expansie te staan. Vooral de landbouw dreigt het grootste slachtoffer van deze evolutie te worden. Dit wordt mede in de hand gewerkt door een aantal EG- maatregelen om de landbouwproduktie te beperken.