Advertentie
Advertentie

Verstoringen in de opleidingsmarkt: wat te doen?

De zelfstandige privé-opleidingsinstituten zitten al lang met een ei. Zij ervaren bepaalde situaties op de opleidingsmarkt als oneerlijke concurrentie. Er worden volgens hen overheidsmiddelen gebruikt om prijzen kunstmatig te drukken, wat marktverstorend werkt. Maar de overheid wil de opleidingen niet zomaar volledig overlaten aan de vrije markt. Daarvoor zijn ze een te belangrijk instrument in een beleid gericht op levenslang leren, werkgelegenheid en zelfs levenskwaliteit.Toch is het water tussen de partijen niet zo diep als de beginstellingen laten uitschijnen, blijkt als wij enkele specialisten samen rond de tafel zetten.Een vraaggericht en kostentransparant aanbod kan iedereen verzoenen.