Advertentie
Advertentie

Vertalers hoeven het wiel geen tweede keer uit te vinden

Iedereen die teksten vertaalt, kent het fenomeen: bepaalde woorden, zinnen of zelfs hele paragrafen heb je vroeger als eens vertaald, maar je weet niet meer precies hoe. Eurolang Optmizer, een gezamenlijke ontwikkeling van de Frans-Belgische groep CORA en het Duitse Siemens-concern, heeft een oplossing gevonden waarbij vroeger vertaalde teksten of tekstgedeelten opnieuw kunnen gebruikt worden. LANT uit Leuven, dat van nabij betrokken was bij de ontwikkeling van dit Eureka-projekt, zorgt in ons land voor de verdeling en de ondersteuning van het produkt. ELKE VERTALER kent het fenomeen: je moet een tekst vertalen waarin maar enkele zinnen of paragrafen veranderd zijn, maar je moet van nul beginnen omdat je niet meer over de vorige vertaling beschikt. Een bijzonder frustrerende ervaring, want je moet opnieuw dezelfde terminologie opzoeken die je al eens vertaald hebt. En je hebt altijd de indruk dat je nooit meer die goeie zinswending vindt die je bij je vorige vertaling gebruikt hebt.