Vertalers worden niet ernstig genomen, maar slagen overal

(van een medewerker)