Vertraagde BNP-groei in '90, maar behoud van marktaandeel

BRUSSEL (tijd) - Nog weinig ekonomisten in de bedrijven durven geloven dat het in 1990 andermaal beter zal gaan dan in 1989. Zij ramen voor volgend jaar een iets lagere BNP- groei van 2,5%, terwijl zelfs de grootste optimisten maximaal 3,1% voorop durven zetten. Ook voor de andere makro-ekonomische grootheden worden telkens lagere groeicijfers dan in 1989 voorspeld. Met die vertraagde groei presteert België evenwel niet slechter dan de rest van Europa en kan het land zijn marktaandeel voorlopig behouden. De konsumptieprijzen stabilizeren rond een groei van 3%. De bruto-uurloonkosten nemen met 5,4% toe. De belangrijkste ekonomische problemen in het land blijven de overheidsschuld en het begrotingstekort, terwijl de zorg om de hoge fiskaliteit de tweede plaats haalt. Gebrek aan geschoold personeel is opgerukt als vijfde belangrijkste kopzorg van het Belgisch bedrijfsleven anno 1990.