Vertraging in bouw niet dramatisch

(tijd) - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) meent dat de vooruitzichten voor de bouwsektor op korte termijn niet al te veel zorgen baren. Toch doet zich een belangrijk fenomeen in de woningbouwsektor voor: bouwlustigen nemen steeds vaker een afwachtende houding aan bij de uitvoering van hun plannen. Zij wachten tot de harmonizatie van de indirekte belastingen in Europa de weg effent naar een verlaging van de BTW op de woningbouw.