Advertentie
Advertentie

Vertraging voor bijzondere opsporingstechnieken

(tijd) - De interkabinettenwerkgroep is het gisteren niet eens geraakt over de teksten van het wetsontwerp over de bijzondere opsporingstechnieken. De ministerraad buigt zich vrijdag opnieuw over het dossier.Vorige week woensdag heeft de ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd dat infiltratie, het onderscheppen van post en het inkijken van bankrekeningen regelt. De speurders krijgen in het bestek van deze regeling ook de mogelijkheid om misdrijven te plegen, zoals zich een valse identiteit aanmeten in het kader van een infiltratie in een criminele organisatie.Deze opsporingstechnieken mogen door de politiediensten enkel aangewend worden als alle andere mogelijkheden om een misdrijf op te lossen geen resultaten hebben opgeleverd. Ze moeten onder de controle en het toezicht van ofwel de procureur des konings ofwel de onderzoeksrechter staan.MeningsverschillenVooraleer het wetsontwerp voor advies aan de Raad van State zou worden bezorgd, moest een interkabinettenwerkgroep zich nog over deze controle buigen. Gisteren bleken hierover tussen de verschillende kabinetten nog meningsverschillen te zijn.De Liga voor de Mensenrechten vindt dat de technieken van België een politiestaat dreigen te maken en heeft zich vorige week heftig tegen de goedkeuring van het wetsontwerp gekant. SV