Advertentie
Advertentie

Vertrouwen in Altran krijgt deuk

Het Franse Altran Technologies stond de voorbije week nog sterker onder druk dan de al gehavende technologiesector. Het verzwijgen van factoringovereenkomsten bij de voorlopige bekendmaking van de resultaten eerder dit jaar gaf het vertrouwen in het bedrijf een tik. In april kwam Altran naar buiten met puike resultaten over het voorbije boekjaar. De omzet en de operationele winst stegen met meer dan 40 procent tegenover het boekjaar 2000. Het Franse Altran levert hoog-technologische consultingdiensten. Innovatieadvies en het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling voor industriële en dienstverlenende bedrijven vormen de belangrijkste activiteiten van de groep. Bij de bekendmaking van de jaarresultaten in april legde Altran Technologies er de nadruk op dat de vrije kasstroom fors was toegenomen door een vermindering van het nodige werkkapitaal. De vrije operationele kasstroom bedroeg 145 miljoen euro tegenover 7 miljoen euro in 2000. Een beter debiteurenbeheer lag aan de basis. Hierdoor was ook de nettoschuldgraad van het bedrijf teruggevallen van 81 procent eind 2000 tot 57 procent eind 2001. De capaciteit van het bedrijf om cash te genereren die de groei moet financieren, werd door analisten als een van de cruciale elementen beschouwd in de strategie van Altran. Vorig week bij de publicatie van de volledige jaarresultaten bleek dat een deel van de verbetering van de kasstroom het gevolg was van de factoring van vorderingen. Bij factoring verkoopt een bedrijf zijn klantenfacturen onder welbepaalde voorwaarden aan een gespecialiseerde onderneming. Een van de voordelen is dat een bedrijf zijn handelsvorderingen kan prefinancieren. Op zich is daar niets mis mee en de techniek wordt courant toegepast. Altran had natuurlijk wel beter open kaart gespeeld over de opmerkelijke stijging van zijn kasstroom. De factoring was goed voor ongeveer 50 miljoen euro, zodat er wel degelijk nog een verbetering werd gerealiseerd. Daarbovenop kwamen speculaties dat het bedrijf nog bijkomende verplichtingen zou hebben door vroegere overnames. Altran antwoordde hierop dat de bijkomende verplichtingen steeds gerelateerd zijn aan sterke resultaten van de overgenomen bedrijven. Op geconsolideerde basis zou het effect steeds positief moeten zijn. De meeste analisten vonden de koersreactie overdreven. Het bedrijf blijft bij zijn groeivooruitzichten van 30 procent voor dit jaar. De voorbije tien jaar groeide het bedrijf jaarlijks gemiddeld met meer dan 30 procent. Bovendien zijn er geen kortetermijnfinancieringsproblemen. Het aandeel noteert nu aan een verwachte koers-winstverhouding van 17,3 voor het boekjaar 2002. In het licht van de verwachte groei en het rendement op eigen vermogen, dat meer dan 30 procent bedraagt, kan men dit moeilijk duur noemen.Toch heeft het vertrouwen in Altran een tik gekregen en het zal moeilijk worden dit op korte termijn te herstellen. Onduidelijkheden over cijfers in de boekhoudingen, ook al is met de gebruikte technieken niets mis, worden in het huidige klimaat genadeloos afgestraft. En het zal niet verbazen dat de interesse van analisten bij de halfjaarresultaten in september vooral zal uitgaan naar de evolutie van de kasstromen. KW