Advertentie
Advertentie

Vertrouwen op Japanse financiële markten blijft

(tijd/reuter) - Niettegenstaande de LDP vorige zondag de verkiezingen voor het Japanse lagerhuis won, blijft de terugkeer van het vertrouwen op Japanse de financiële markten langer uit dan verwacht. De inflatoire druk blijft in de Japanse ekonomie aanwezig. En de alom tegenwoordige rentedruk in de wereld en de besluiteloosheid van de monetaire overheden tengevolge van de wankele beurssituatie, dreigen de situatie nog onduidelijker te maken. De korte-termijnrente trekt verder aan en de yen blijft zwak. De obligatiemarkten ligt er intussen wel wat aantrekkelijker bij.