Vertrouwen opeen heropleving Wouter Vervenne

Het ondernemersvertrouwen is in februari zowel in België, Duitsland als Nederland gedaald, nadat het de vorige maanden bijna voortdurend was gestegen. De drie negatieve economische berichten van gisteren doen de vraag rijzen of de dure euro pijn begint te doen en of de heropleving van de Belgische en Europese economie ten einde loopt.