Vertrouwen van ondernemers krijgt zware klap in augustus

(tijd) - De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank (NBB) is in augustus zeer sterk gedaald. Vooral de ondernemers uit de nijverheid werden pessimistischer. Maar de Nationale Bank merkt op dat de achteruitgang van haar barometer gedeeltelijk het gevolg is van speciale factoren. Ondertussen blijven de meeste economen relatief optimistisch en verwachten zij geen sterke groeivertraging van de Belgische economie.De zogenaamde synthetische bruto-indicator zakte in augustus tot -8,6 tegenover -2,5 in juli. De Nationale Bank stipt evenwel aan dat deze achteruitgang met enig voorbehoud moet geïnterpreteerd worden omdat de respons van de ondernemers in de vakantie altijd lager ligt. De conjunctuurbarometer weerspiegelt het vertrouwen van de bedrijfsleiders.