Advertentie
Advertentie

Vertrouwen wankelt in Apple-topman Amelio

(tijd) - Gilbert Amelio, de man die een reputatie heeft als expert in bedrijfsreorganisaties, lijkt steeds minder gehoor te vinden bij al wie de herstructureringspogingen volgt die hij nu al zowat een jaar bij Apple Computer doorvoert. De omzet van het bedrijf daalt nog steeds, de verliezen zijn nog niet gestopt en het marktaandeel is drastisch gedaald. Steeds vaker wordt beweerd dat hij die reputatie niet verdient, ook niet omwille van prestaties in het verleden.Sedert Amelio van National Semiconductor overkwam om de noodlijdende computerfabrikant weer uit het slop te helpen, heeft Apple bijna een miljard dollar verloren. Erger zelfs, het marktaandeel in het personalcomputersegment is bijna gehalveerd tot 5,4 procent en ook voor de eerstkomende kwartalen wordt nog geen winst verwacht.