Advertentie
Advertentie

Vertrouwen

De Belgische ondernemers hebben vertrouwen in de regering Verhofstadt. Dat is in elk geval de conclusie van het VBO. De werkgeversorganisatie baseert zich op de resultaten van de tweede editie van de VBO-Barometer. In die enquête beweert 41 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders tevreden tot zeer tevreden te zijn over de huidige regering. Slechts een op vijf ziet de regering helemaal niet zitten. De helft van de ondernemers vindt het regeringsbeleid bedrijfsvriendelijk.In een tijd waar de Belgen steeds sceptischer staan tegenover alles wat met beleid te maken heeft, is dat lang geen slechte score. Maar toch is enige nuance op zijn plaats. Het was slechts de tweede keer dat de Barometer opgesteld werd. Vorig jaar waren er 44 procent tevredenen en 21 procent ontevredenen. Een echt grote verschuiving is dit dus niet. En er zijn geen vergelijkingen beschikbaar met vroegere coalities. Dat zou pas een indicatie geven over de echte bedrijfsvriendelijkheid van de ploeg-Verhofstadt.Het onderzoek van het VBO is vooral interessant op enkele andere punten. Zo valt het op dat de SPers Johan vande Lanotte en Luc van den Bossche hun intrede doen in de topvijf van meest gewaardeerde ministers. Aan de troon van Guy Verhofstadt kunnen ze niet raken, maar ze verstoten wel de liberalen Marc Verwilghen en Louis Michel uit de top-vijf. Niet dat onze bedrijfsleiders plots een stuk linkser geworden zijn. Maar deze verschuiving toont wel het kritische vermogen van onze ondernemers. Wat telt in het professionele leven is niet partijkleur of achtergrond, maar resultaten, beroepsernst en deskundigheid.Interessant is ook de inhoudelijke evaluatie van het beleid, alhoewel de resultaten verre van wereldchokkend zijn. Scoren goed: de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt, de verlaging van de werkgeversbijdragen, het Copernicus-plan en de oprichting van een Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Scoren slecht: de uitwerking van het startbanenplan, het stimuleren van arbeidsduurvermindering en de trage vorderingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging. En met dat laatste item raken de bedrijfsleiders meteen de zwakke plek van de regering. In het regeerakkoord werd administratieve vereenvoudiging als een van de prioriteiten opgenomen. Na twee jaar moesten de administratieve lasten met tien procent omlaag. En voor het einde van de coalitie werd zelfs een vermindering met een kwart vooropgesteld. Nu zijn we natuurlijk nog geen twee jaar ver, maar het is toch uitermate opvallend dat 95 procent van de bedrijfsleiders in de praktijk nog geen enkele vorm van vereenvoudiging gemerkt heeft.Het begint dus serieus te dringen voor Verhofstadt. De administratie is nu eenmaal een van de enige kanalen waarbij een burger, en dus ook een bedrijfsleider, rechtstreeks contact heeft met de overheid. Formulieren, regels, inspecteurs en loketten zijn het gezicht van een beleid. Bedrijfsleiders zijn het beu om naar zo'n lelijk en onvriendelijk gezicht te moeten kijken. Wil de regering haar barometer op peil houden, dan zal ze dringend werk moeten maken van haar beloftes. Henk Dheedene