Vertrouwen

(tijd) - In welke mate drukten de aanslagen op de WTC-torens en het Pentagon op het vertrouwen van de Amerikaanse gezinnen? Op deze cruciale vraag krijgen we vanmiddag, om 16 uur onze tijd, een antwoord.Tot nu toe was het ongebreidelde consumentenvertrouwen het enige lichtpunt dat de economie in de VS van een recessie weerhield. Vast staat dat de oorlogsdreiging en de daarmee gepaarde onzekerheid dat vertrouwen zwaar aantast. Luchtvaartmaatschappijen kondigden sinds de dag van de aanslag, 11 september, bijna 100.000 ontslagen aan. Heel wat Amerikaanse gezinnen beleggen bovendien in aandelen, en die gingen na het al bijzonder ongunstig parcours dit jaar, gemiddeld meer dan 15 procent onderuit. En wat misschien nog het meest een rol speelt, is het besef van de Amerikanen dat ze ook op eigen grondgebied kunnen worden aangevallen.Omdat het consumentenvertrouwen gemeten wordt via steekproeven die van 1 tot 21 september plaatsvonden, zullen de statistici voor het eerst een opsplitsing van de cijfers maken. Naast een globale analyse voor de hele maand, publiceert de Conference Board gegevens voor de periodes voor en na 11 september.Economen verwachten gemiddeld dat de vertrouwensindex deze maand tot 105,5 punten daalde. Dat is een afname met slechts 7,7 procent tegenover de 114,3 punten van augustus. Uit een enquête van vorige week bleek immers dat het aantal Amerikanen dat denkt dat de economie het goed doet op weekbasis met 3 procent steeg tot 46 procent. Wellicht speelt patriottisme hierin mee. Direct na het uitbreken van de vorige oorlogscrisis, de Golfoorlog, zakte het consumentenvertrouwen met 15 procent. De index halveerde tijdens de twee volgende jaren tot 53. SM