Advertentie
Advertentie

Vertrouwen

(tijd) - De Nationale Bank van België publiceert vanmiddag de index van het Belgische consumentenvertrouwen in juni. De index is gebaseerd op een telefonische enquête bij circa 1.500 consumenten. De peiling gebeurt in de eerste twee weken van de maand, maar in de eerste week worden de meeste consumenten ondervraagd.De Nationale Bank stelt de gezinnen vier vragen over hun verwachtingen. Ze handelen over de economische situatie in België, de werkloosheid in België, de financiële situatie van de gezinnen en het sparen van de gezinnen, telkens voor de volgende twaalf maanden.Gezinnen kunnen antwoorden dat het beter of slechter zal gaan, of dat de situatie volgens hun inschatting gelijk blijft. Als er evenveel positieve als negatieve antwoorden zijn, heeft de indicator de waarde nul. Een waarde van +10 betekent dat er 10 procent meer positieve dan negatieve antwoorden zijn.De gezamenlijke indicator is een synthese van de vier antwoorden. In oktober 2001 stond die nog op een erg lage -18, maar in de voorbije vier maanden was die niet meer negatief.In mei steeg de index van 0 naar 1, met name dankzij een vooruitgang van de deelindexen over de economische verwachtingen en de spaarvooruitzichten. Dat cijfer gaf de economen moed, want er is een duidelijk verband tussen het consumentenvertrouwen en de particuliere consumptie. Die consumptie is met een aandeel van meer dan 50 procent de grootste component van het bruto binnenlands product. PHu