Vertrouwen

(tijd) - Het ergste ligt achter de rug, is zowat de meest geciteerde mening over de Amerikaanse economie. De twijfels blijven evenwel. Vandaag krijgen we twee indicatoren voorgeschoteld, die hopelijk een beetje twijfel wegnemen. De in december gedane bestellingen van duurzame goederen worden om 14.30 uur vrijgegeven. De officiële index van het consumentenvertrouwen komt er om 16 uur.Vooral die laatste indicator ligt gevoelig. Experts menen immers dat het prille economische herstel staat of valt met de bereidheid van Joe Sixpack om te blijven consumeren. Indien de particuliere consumptie stilvalt, valt immers de allerbelangrijkste economische groeimotor weg.Dat laatste is precies wat veel specialisten vrezen. De rente is niet meer zo laag als weleer, de olieprijzen dalen niet langer en de werkloosheid stijgt. Bovendien investeren de bedrijven al twee jaar lang een stuk minder. Waarom zou de particulier dat wel blijven doen, nu ook zijn situatie verslechtert?De 42 door Bloomberg gepeilde economen hebben er alvast een goed oog in. Zij verwachten een index voor januari van gemiddeld 96 punten. Dat zou een tweede stijging op rij betekenen - de index kwam in december uit op 93,7 - en lijkt dus op een trendbreuk, na een bijna voortdurende daling sinds het peil van ruim 140 in de zomer van 2000.Indien de index 96 punten of meer haalt, zullen veel economen hun optimisme terugvinden. Het consumentenvertrouwen is namelijk een van de laatste zorgwekkende Amerikaanse indicatoren. De voorlopende indicatoren, de index van aankoopdirecteuren en de fabrieksbestellingen wijzen allemaal al op een herstel. PHu