Advertentie
Advertentie

Vertrouwen

(tijd/bloomberg) - De universiteit van Michigan publiceert vandaag de eerste schatting over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in april. De economen gepolst door Bloomberg verwachten gemiddeld een cijfer van 79, met afwijkingen tot 74 en 86. In maart kwam de index uit op 77,6, dat is het laagste cijfer sinds 1993. In de periode van 1997 tot 2000 uitte een breed verspreid vertrouwen in de 'nieuwe economie' zich nagenoeg voortdurend in een cijfer van meer dan 100, met een absolute piek van 112 in januari 2000. Het consumentenvertrouwen sijpelde in de voorbije maanden weg wegens de onzekerheid rond Irak en terreuraanslagen, een forse stijging van de energieprijzen en een zwakke arbeidsmarkt. De consumentenuitgaven daalden mee, wat het vertrouwen van de economen ondermijnde. Vorige week meldden de grote warenhuisketens zoals Wal-Mart dat de verkopen einde maart onder de verwachtingen uitkwamen: 'De mensen komen niet meer buiten. Ze zijn aan hun tv-toestel gekluisterd om de gebeurtenissen in Irak te volgen.' Sommige economen hopen dat het algemeen verwachte einde van de oorlog het consumentenvertrouwen een nieuw elan kan geven. De index is gebaseerd op een uitgebreide gezinsenquete. Die peilt naar de persoonlijke financien, de materiele perspectieven, de uitgavenplannen, zelfs de jobadvertenties. Ook het onderzoeksbureau Conference Board berekent een index van het consumentenvertrouwen. Die legt meer nadruk op de toestand op de arbeidsmarkt. PHu