Advertentie
Advertentie

Vertwijfeling

Het is zeker geen toeval dat eerste minister Wilfried Martens gisteren tijdens een perskonferentie over de toekomst van de Europese Gemeenschap het woord "verwatering' liet vallen en dat minister van buitenlandse zaken Mark Eyskens enkele uren later tijdens een voordracht over hetzelfde onderwerp ook hetzelfde woord gebruikte. Beiden waarschuwden tegen zo'n verwatering en kantten zich tegen al wie daar op aanstuurt.