Vervoerders/expediteurs richten nationale beroepsvereniging op

BRUSSEL (tijd) - Donderdag hield de Syndikale Kamer van het Vervoer van Brussel een buitengewone algemene vergadering om van naam te veranderen. Ze heet voortaan Belgian Transport Operators, afgekort Beltop. "Het is wegens de regionalizering dat wij een... nationale vereniging oprichten', zei voorzitter Ph.Tardieu in zijn openingstoespraak. Beltop wil voortaan als nationale beroepsvereniging het expeditie- en transportbedrijf, de doeane-expediteur en aanverwante aktiviteiten beschermen. Tardieu verduidelijkte nog even de doelstellingen: de bevrachters meer verantwoordelijkheid geven; transporteurs en expediteurs nader tot elkaar brengen; kontakten verbeteren met de beroepsorganizaties van het lucht-, zee- en landvervoer (voor de wegvervoerders wordt alleen de in Brussel gevestigde federatie Febeltra als gesprekspartner genoemd; bij de expediteurs zijn dat CEB en VEA). Wat het landvervoer betreft komen zowel de weg als het binnenschip en luchtvracht in aanmerking.