Advertentie
Advertentie

Vervoersinkomsten NMBS blijven ondermaats

(tijd) - Het strukturele tekort van de NMBS is tijdens het voorbije jaar nauwelijks gedaald. De remedies daartegen, een verhoging van de verkeersontvangsten en een verlaging van de personeelskosten, werkten ongelijk. De eerste bleef beneden de verwachtingen, de tweede presteerde beter dan gepland. In 1992 waren het echter vooral de inkomsten van het goederenverkeer (exclusief pakjes) die niet aan de prognoses beantwoordden.