Advertentie
Advertentie

Vervuiler moet milieubiljetten kopen om zuur uit te stoten

AMSTERDAM - De Nederlandse minister Nijpels van Milieu gaat het plan van vier hoogleraren om een Anti-verzuringsfonds in te stellen nader uitwerken. In hun nota stellen de wetenschappers dat elke vervuiler voor elke kilo verzurende stof die hij produceert moet gaan betalen. De opbrengst moet in een fonds komen, van waaruit de strijd tegen de zure regen en de gevolgen daarvan kan worden aangebonden.