Vervuiling grote steden belaagt gezondheid

(tijd) - Luchtvervuiling is goed op weg een van de belangrijkste doodsoorzaken te worden in de Europese steden. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een onderzoek in opdracht van de EU-Commissie. Maatregelen om daaraan iets te doen heeft de Europese Commissie nog niet. Integendeel, plannen om nog strengere uitlaatnormen op te leggen aan het autoverkeer, zijn voor maanden verdaagd.In de Franse pers lekten deze week verbijsterende gegevens uit over de gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid. In Parijs alleen al zouden jaarlijks 260 tot 350 mensen overlijden als gevolg van de slechte lucht. De gegevens waren in opdracht van de Europese Commissie verzameld door een Frans onderzoeksinstituut in het kader van het Europees onderzoeksprogramma Aphea (Air Pollution on Health: A European approach).