Vervuiling meten is geen sinecure

(tijd) - Is de stelling dat de afvalwaterheffing voor de gezinnen zou moeten verdubbelen om te beantwoorden aan het beginsel 'de vervuiler betaalt' een mythe? Of hebben de bedrijven gelijk als zij klagen over hun te hoge rekening voor de zuivering van het afvalwater? De vervuiling meten, zo blijkt, is geen sinecure.(tijd) - 'De VMM-studie (over de afvalwaterheffing) toont weliswaar aan dat er een verschuiving moet plaatsvinden ten nadele van de kleinverbruikers, maar deze gaat lang niet zo ver als sommigen beweren of zouden willen. De geringe verschuiving die wordt voorgesteld (van 42 procent voor de gezinnen én KMO's nu naar 46 procent op basis van de nieuwe wetenschappelijke gegevens) toont integendeel aan dat met het huidige heffingensysteem de lasten ook al in grote mate eerlijk verdeeld worden.'