Advertentie
Advertentie

Verwerpt koppeling met lager tarief vennootschapsbelasting

Hoge raad financiën verdeeld over afschaffing investeringsaftrek(tijd) - De afdeling fiskaliteit van de hoge raad voor financiën heeft financieminister Maystadt gisteren een verdeeld advies bezorgd over de afschaffing van de investeringsaftrek. Wel is de raad het erover eens dat de eventuele afschaffing van de investeringsaftrek niet mag gekoppeld worden aan een verdere verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Minister van financiën Maystadt had de hoge raad in het licht van het aan de gang zijnde begrotingskonklaaf om een spoedadvies terzake gevraagd.