Verwezenlijking interne markt blijft prioritair voor Unice

BRUSSEL (tijd) - Voor de Europese werkgeversorganizatie Unice blijft de verwezenlijking van de interne markt de belangrijkste bekommernis. Ook de ekonomische en monetaire unie krijgt haar volledige steun. De werkgevers vragen wel dat bij de totstandkoming van de Europese politieke unie de stem van de bedrijfswereld wordt gehoord. Met name in de sociale besluitvorming moet de Gemeenschap enkel de krachtlijnen vastleggen. De uitwerking ervan moet aan de lidstaten worden overgelaten.