Advertentie
Advertentie

Verwilghen gewonnen voor advocaat-werknemer

(tijd) - Advocaten moeten hun beroep als zelfstandige of als werknemer kunnen uitoefenen. Dat antwoordde de minister van Justitie, Marc Verwilghen, donderdagavond aan senator Vincent van Quickenborne (VU-ID). De minister zal de Vlaamse en Waalse advocatenverenigingen vragen hun deontologische voorschriften op dat vlak te wijzigen. De orde van advocaten wil dat advocaten hun beroep als zelfstandige uitoefenen om hun onafhankelijkheid te bewaren. In de praktijk is die visie niet houdbaar. De arbeidsrechtbank van Brussel veroordeelde in december nog een advocaat van een internationaal kantoor in Brussel omdat hij als vennoot van het kantoor weigerde een ontslagvergoeding te betalen aan zijn advocaat-medewerker. Minister Verwilghen stelde in zijn antwoord dat de stageovereenkomst bovenop een overeenkomst komt tussen een advocaat en zijn medewerker(s). Nu worden advocaten-stagiairs vaak als medewerker aan het werk gezet door hun patroon. Dat mag, op voorwaarde dat voor die medewerking een aparte overeenkomst wordt gesloten. Volgens senator Van Quickenborne moet dat een werknemersovereenkomst zijn, die voldoet aan alle sociale eisen zoals minimumloon en opzegregeling. Ook in andere vrije beroepen - accountants (interne en externe), artsen, apothekers, tandartsen enzovoort - kan men als zelfstandige of als werknemer werken. KB