Verwilghen roept magistraten op zo snel mogelijk eigen overlegorganen op te richten

(tijd) - Minister van Justitie Marc Verwilghen wil dat er zo snel mogelijk colleges komen die als verbindingskanaal optreden tussen hemzelf en de diverse geledingen van de magistratuur. In magistratenkringen vraagt men zich wel af wat de relatie zal zijn tussen die colleges en de al opgerichte overlegorganen, zoals de Hoge Raad voor Justitie.De minister lanceerde zijn voorstel maandag in 'De Morgen', omdat hij naar eigen zeggen sinds zijn aantreden bestookt wordt met individuele klachten van magistraten over allerhande wantoestanden. Voor parketmagistraten heeft de minister nog het college van procureurs-generaal als gesprekspartner. Maar zittende (rechtsprekende) magistraten hebben officieel helemaal geen toegang tot de minister.