Verwilghen vraagt nieuwonderzoek naar Abou Jahjah

(tijd) - De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), verzocht eind vorige week de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers na te gaan of de nieuwe elementen die opgedoken zijn over Abou Jahjah, de voorzitter van de Arabisch-Europese Liga, een nieuw onderzoek naar een mogelijke ontneming van zijn nationaliteit noodzakelijk maken. De minister zei dat gisteren in de kamercommissie Justitie op een interpellatie van Filip de Man (Vlaams Blok).Bij een eerste onderzoek naar de wijze waarop Abou Jahjah zijn Belgische nationaliteit verwierf, vond het Antwerpse gerecht geen redenen om zijn nationaliteit vervallen te verklaren. Nadat deze beslissing bekendgeraakt was, werd in de media nieuwe informatie over de voorzitter van de Arabisch-Europese Liga verspreid. Hij zou een schijnhuwelijk hebben aangegaan en zou als gewapend strijder lid geweest zijn van de Hezbollah.Op basis van die informatie heeft de minister het Antwerpse parket-generaal gevraagd na te gaan of er redenen zijn om het dossier-Jahjah te heropenen en eventueel het standpunt te herzien. We zullen eerst moeten onderzoeken of de elementen die de minister in zijn brief opsomt ook voor het gerecht nieuw zijn, zei de Antwerpse procureur-generaal in een reactie.Verwilghen kondigde tevens aan dat de samenwerkingsakkoorden over de erkenning van lokale moslimgemeenschappen bijna klaar zijn. De erkenning van nieuwe erediensten en de betaling van wedden en pensioenen van hun bedienaars blijven federale materie, maar de organisatie van de eredienst en erkenning van de lokale gemeenschappen zijn een bevoegdheid van de gewesten. SV